درباره امام زمان

درباره امام زمان

درباره امام زمان

درباره امام زمان

درباره امام زمان

 • ۰
 • ۰

پرسشنامه-شرایط-خانوادگی.aspx"> پرسشنامه شرایط خانوادگی

پرسشنامه شرایط خانوادگی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
<a target=پرسشنامه شرایط خانوادگی" title="پرسشنامه شرایط خانوادگی" />

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه شرایط خانوادگی

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 22 سوال بوده و هدف آن بررسی شرایط خانوادگی افراد از ابعاد مختلف (شرایط اقتصادی، شرایط تحصیلی، شرایط فرهنگی، شرایط عاطفی، تعداد فرزندان) است.

روایی و پایایی

در پایان نامه نوربخش (1391) روایی صوری این پرسشنامه به تایید دو تن از اساتید گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور رسید.. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود.

منبع: نوربخش، عبدالله، (1391)، بررسی رابطه بین شرایط خانوادگی و گرایش به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه پیام نور. دانشگاه پیام نور، گروه علوم اجتماعی، پایان نامه کارشناسی

پرسشنامه-شرایط-خانوادگی.aspx">پرسشنامه شرایط خانوادگیشرایط خانوادگی

انجمن تخصصی وب هاستینگ   هاست ایران     وب هاستینگ   افزایش ممبر کانال تلگرام
 • kian kiani
 • ۰
 • ۰

پرسشنامه-شخصیتی-گری-ویلسون.aspx"> پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون (GWPQ)

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون (GWPQ)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14
<a target=پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون (GWPQ)" title="پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون (GWPQ)" />

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون (GWPQ)

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 120 است و برای هر یک از سوال های پرسشنامه سه گزینه بلی، خیر و نمی دانم وجود دارد. آزمودنی گزینه نمی دانم را در صورتی انتخاب می کندکه به هیچ وجه نتواند یکی از گزینه های بلی یا خیر را انتخاب کند.

برای هر ماده با علامت +، «بلی» 2 نمره، «نمی دانم» 1 نمره و «خیر» صفر نمره؛ و برای هر ماده با علامت -، «بلی» صفر نمره، «نمی دانم» 1 نمره، و «خیر» 2 نمره تعلق می گیرد (جدول شماره 1)

پایایی (اعتبار) و روایی

در زمینه اعتبار این پرسشنامه، بارت و گری (1989) ضریب آلفای کرونباخ را برای مولفه های روی آوری، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و گریز به این ترتیب به دست آوردند: برای مردان 71/0، 61/0، 58/0، 61/0، 65/0 و 65/0 و برای زنان 68/0، 35/0، 59/0، 63/0، 71/0 و 71/0؛ که بیانگر ثبات درونی مناسب آزمون است. همچنین با استفاده از همبستگی میان مولفه های پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون (GWPQ) و پرسشنامه شخصیتی آیسنک، روایی همگرای آزمون را نشان دادند (به نقل از فتحی آشتیانی، 1388).

منبع: فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . 1388

پرسشنامه-شخصیتی-گری--ویلسون-(GWPQ).aspx">پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون (GWPQ)شخصیتی گری ویلسون (GWPQ)

انجمن تخصصی وب هاستینگ   هاست ایران     وب هاستینگ   افزایش ممبر کانال تلگرام
 • kian kiani
 • ۰
 • ۰

پرسشنامه-شخصیتی-چند-جنبه-ای-برن-رویتر.aspx"> پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای "برن رویتر"

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24
<a target=پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای "برن رویتر"" title="پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای "برن رویتر"" />

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای " برن رویتر "

این پرسشنامه جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیش آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از 125 سؤال تشکیل شده است . شش جنبه از ویژگیهای شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از16 سال به بالا کاربرد دارد.

این آزمون برای هر دو جنس قابل اجرا است . از اعتبار و پایایی برخوردار است . برای تشخیص آزمون مناسبی است . تنها مشکلی که این پرسشنامه داشت ، تصحیح و نمره گذاری آن بوده است که زمان زیادی را لازم داشت ولی اکنون با توجه به اینکه تصحیح و نمره گذاری توسط کامپیوتر انجام می گیرد ، اجرای آن رونق و کاربرد زیادی پیدا کرده است .

امتیاز دیگری که این آزمون دارد ، وجود همبستگی های بالایی است که بین مقیاسهای مختلف وجود دارد یعنی میزان هایی که در این پرسشنامه به کار رفته اند مستقل از یکدیگر نیستند و بین خود همبستگی زیادی دارند ،روی این اصل می توان درموارد ضروری و کمی وقت به نمره گذاری تعداد کمی از مقیاسها اقدام کرد و مقیاسهای دیگر را از روی آنها برآورد نمود .

مقیاسهای مورد اندازه گیری و مفاهیم آنها

1- تمایلات روان نژندی (N-B1). رتبه درصدی بالا در این مقیاس نشانگر عصبی بودن فرد و بی ثباتی او از نظر هیجانی می باشد .کسب رتبه درصدی پایین وجود تعادل هیجانی را نشان می دهد.

2- مقیاس درون گرایی – برون گرایی (B2-S) . اخذ رتبه درصدی بالا تمایل به درون گرایی و رتبه درصدی کم تمایل به برون گرایی را نشان می دهد .

3- مقیاس اکتفا به خود (B3-I) . افرادی که در این ویژگی رتبه درصدی بالا می آورند کمتر به همدلیها و تشویقهای دیگران توجه می کنند ، نظرات سایرین را نادیده می گیرند و ترجیح می دهند که با خود باشند . برعکس آنهائیکه رتبه درصدی پائین کسب می کنند تنهایی را دوست ندارند و به تشویقهای دیگران اهمیت می دهند و غالباً به دنبال مشاوره هستند .

4- سلطه گری – سلطه پذیری (B4-D) . رتبه درصدی بالا نشانگر سلطه گری و پائین تمایل به سلطه پذیری را نشان می دهد .

5- اعتماد به نفس (F1-C) . اخذ رتبه درصدی بالا نشانگر احساس خود کم بینی و داشتن تصور ناخوشایند از خود و خویشتن پنداری منفی می باشد و دریافت نمره کم ، سازگاری با محیط و اعتماد به نفس سالم را نشان می دهد

6- مقیاس اجتماعی بودن (F2-S) . کسب رتبه بالا تمایل به استقلال طلبی ، تنهایی و غیر اجتماعی بودن را نشان می دهد و رتبه کم نشانگر اجتماعی بودن و تمایل به زندگی گروهی است .


پرسشنامه-شخصیتی-چند-جنبه-ای--برن-رویتر.aspx">پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویترشخصیتی چند جنبه ای برن رویتر

انجمن تخصصی وب هاستینگ   هاست ایران     وب هاستینگ   افزایش ممبر کانال تلگرام
 • kian kiani
 • ۰
 • ۰

پرسشنامه-شخصیتی-آیسنگ-فرم-کودکان.aspx"> پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان

پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
<a target=پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان" title="پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان" />

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان


مشخصات « پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان »

روایی و پایایی: ندارد

خرده مقیاس ها: ندارد

تعداد سوال: 81 سوالی

نوع فایل: word

پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان Child - Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) با توجه به این که در سوال های زیر هیچ پاسخ صحیح و غلطی وجود ندارد و هسچ یک از سوالات پیچیده نیست، لطفا پس از خواندن هر سوال نظر خود را به صورت بلی یا خیر مشخص کنید و درباره معنای دقیق سوال ها زیاد فکر نکنید. 1. آیا شور وهیجان زیاد در محیط زندگی تان را دوست دارید؟ 2. آیا فرد دمدمی مزاجی هستید؟ 3. آیا از اذیت کردن کسانی که شما را دوست دارند لذت می برید؟ 4. آیا هرگز طمع کرده اید، بیشتر از آنچه حق شماست از چیزی سهمی ببرید؟ 5. آیا در گفتگو با مردم ، معمولا حضر جواب هستید؟ 6. آیا فرد زود رنجی هستید؟

پرسشنامه-شخصیتی-آیسنگ-–-فرم-کودکان-و-نوجوانان.aspx">پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانانشخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان

انجمن تخصصی وب هاستینگ   هاست ایران     وب هاستینگ   افزایش ممبر کانال تلگرام
 • kian kiani
 • ۰
 • ۰

پرسشنامه-شخصیت-خودشیفته-آمز.aspx"> پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI16)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
<a target=پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)" title="پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)" />

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 16 جفت عبارت بوده و هدف آن سنجش ویژگی های شخصیت خودشیفته است. طیف پاسخگویی آن بدین صورت است که متشکل از جفت گویه هایی است که پاسخ دهنده باید یکی از آنها را انتخاب نماید. برای هر سوال انتخاب شده از ردیف الف ا امتیاز و برای هر سوال انتخاب شده از ردیف ب 0 امتیاز در نظر گرفته می شود. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. ایم امتیاز دامنه ای از 0 تا 16 را خواهد داشت. امتیاز بالاتر بیانگر خودشیفتگی بالاتر فرد خواهد بود و برعکس. به عنوان یک نقطه برش، امتیاز 8 به بالا بیانگر شخصیت خودشیفته در فرد است.

روایی و پایایی

محمدزاده (1388) این پرسشنامه را در یک مطالعه زمینه یابی مقطعی، 342 دانشجو در سال 1387 مورد آزمون قرار داد. ضریب همبستگی بین نمرات پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته NPI-16 و مقیاس خودشیفتگی MCMI-II برابر 77/0 و معنی دار بود. ضریب پایایی بازآزمایی، ضریب همبستگی در تعیین پایایی تنصیفی و ضریب آلفای کرونباخ در سنجش همسانی درونی به ترتیب 84/0، 74/0 و 79/0 محاسبه شده است (محمدزاده، 1388).

منبع: محمدزاده، علی (1388). اعتبارسنجی پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI). مجله اصول بهداشت روانی، سال 11،4، 281-276.

- Ames DR, Rose P, Anderson, CP. The NPI-16 as a short measure of narcissism. J Res Pers 2006; 40: 440-50.

پرسشنامه-شخصیت-خودشیفته-آمز-(NPI16).aspx">پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI16)شخصیت خودشیفته آمز (NPI16)

انجمن تخصصی وب هاستینگ   هاست ایران     وب هاستینگ   افزایش ممبر کانال تلگرام
 • kian kiani
 • ۰
 • ۰

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
<a target=پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی" title="پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی" />

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

این پرسشنامه دارای 27 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی از ابعاد مختلف (ارزیابی و اجرای مراقبت های معنوی، تخصص گرایی و بهبود کیفیت مراقبت های معنوی، حمایت فردی و مشاوره با بیمار، ارجاع به متخصصان، نگرش درباره معنویت بیمار، ارتباطات) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

کاملا مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کاملا موافقم

امتیاز

1

2

3

4

5

پرسشنامه فوق دارای شش بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد

سوالات مربوطه

ارزیابی و اجرای مراقبت های معنوی

6-1

تخصص گرایی و بهبود کیفیت مراقبت های معنوی

12-6

حمایت فردی و مشاوره با بیمار

18-13

ارجاع به متخصصان

21-19

نگرش درباره معنویت بیمار

25-22

ارتباطات

27-26

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمرات بالاتر بیانگر شایستگی بیشتر دانشجو خواهد بود و برعکس.

پرسشنامه-شایستگی-های-دانشجویان-پرستاری-برای-ارایه-مراقبت-های-معنوی.aspx">پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنویشایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

انجمن تخصصی وب هاستینگ   هاست ایران     وب هاستینگ   افزایش ممبر کانال تلگرام
 • kian kiani
 • ۰
 • ۰

پرسشنامه-شادی-و-نشاط.aspx"> پرسشنامه شادی و نشاط

پرسشنامه شادی و نشاط
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
<a target=پرسشنامه شادی و نشاط" title="پرسشنامه شادی و نشاط" />

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه شادی و نشاط


مشخصات « پرسشنامه شادی و نشاط »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 37 سوالی

نوع فایل: word

به زندگی عشق می ورزم. در کل از زندگی راضی هستم. از آنچه که در حال حاضر هستم، خوشحالم. دنیا را مکان خوبی برای زندگی کردن می دانم. زندگی سرشار از پاداش است. آینده من سرشار از امید و آرزو است. در اکثر اوقات شاد و خوشحال هستم.

پرسشنامه-شادی-و-نشاط.aspx">پرسشنامه شادی و نشاطشادی و نشاط

انجمن تخصصی وب هاستینگ   هاست ایران     وب هاستینگ   افزایش ممبر کانال تلگرام
 • kian kiani
 • ۰
 • ۰

پرسشنامه-در-مورد-ابعاد-استفاده-از-فیس-بوک.aspx"> پرسشنامه در مورد ابعاد استفاده از فیس بوک

پرسشنامه در مورد ابعاد استفاده از فیس بوک
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4
<a target=پرسشنامه در مورد ابعاد استفاده از فیس بوک" title="پرسشنامه در مورد ابعاد استفاده از فیس بوک" />

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
پرسشنامه در مورد ابعاد استفاده از فیس بوک

مشخصات « پرسشنامه در مورد ابعاد استفاده از فیس بوک »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 60 ماده ای

نوع فایل: word

پرسشنامه‌ای که در دست دارید، به‌منظور انجام یک تحقیق دانشگاهی در سطح کارشناسی ارشد، در خصوص استفادة جوانان از شبکة اجتماعی فیس‌بوک طراحی و تقدیم شما شده است. از آنجا که گروه سنی این تحقیق 17 تا 25 سال را در برمی گیرد، لطفاً فقط کسانی که در این ردة سنی قرار دارند، نسبت به پاسخگوی اقدام فرمایند. دقت و حوصلة شما در پاسخگویی به سؤالات مطروحه، قطعاً نقش مؤثری در نتیجة این تحقیق ایفا خواهد کرد. این پرسشنامه بدون درخواست نام و مشخصات شما تنظیم شده است، خواهشمندیم با پاسخگویی کامل و صحیح به همة سؤال‌ها، ما را در انجام هرچه دقیق‌تر این پژوهش یاری کنید. مجدداً از بذل توجه و صرف زمان گرانبهایتان صمیمانه قدردانی می‌نماییم.

پرسشنامه-در-مورد-ابعاد-استفاده-از-فیس-بوک.aspx">پرسشنامه در مورد ابعاد استفاده از فیس بوکدر مورد ابعاد استفاده از فیس بوک

انجمن تخصصی وب هاستینگ   هاست ایران     وب هاستینگ   افزایش ممبر کانال تلگرام
 • kian kiani
 • ۰
 • ۰

پرسشنامه-نگرش-فرزند-پروری-والدین.aspx"> پرسشنامه نگرش فرزند پروری والدین

پرسشنامه نگرش فرزند پروری والدین
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
<a target=پرسشنامه نگرش فرزند پروری والدین" title="پرسشنامه نگرش فرزند پروری والدین" />

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه نگرش فرزند پروری والدین

هدف از ارائه و تکمیل پرسشنامه حاضر ، کسب آگاهی از تاثیر نگرش و روشهای تربیتی والدین بر رفتارهای دانش آموزان عزیز و بررسی ارتباط آن با پاره ای از متغییرها به منظور استفاده از نتایج در یک طرح پژوهش علمی می باشد . پاسخ دقیق و واقعی شما بعنوان نزدیکترین و موثق ترین فرد به فرزندان ، بسیار مهم است . فلذا خواهشمند است نظرات خود را در باره هر یک از سوالات از نظر داشتن درجه متغییر مورد نظر با علامت ضربدر ( ) مشخص فرمائید.

بدیهی است پاسخها واطلاعات داده شده امانت تلقی و تنها نتایج کلی آن بمنظور استفاده در جهت بهبود شرائط آموزشی و پرورش استعدادهای بالقوه فرزندان شما ، دراختیار مدرسه قرارخواهد گرفت.

پرسشنامه-نگرش-فرزند-پروری-والدین.aspx">پرسشنامه نگرش فرزند پروری والدیننگرش فرزند پروری والدین

انجمن تخصصی وب هاستینگ   هاست ایران     وب هاستینگ   افزایش ممبر کانال تلگرام
 • kian kiani
 • ۰
 • ۰

پرسشنامه-سنجش-رضایت-از-رشته-تحصیلی.aspx"> پرسشنامه سنجش رضایت از رشته تحصیلی

پرسشنامه سنجش رضایت از رشته تحصیلی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
<a target=پرسشنامه سنجش رضایت از رشته تحصیلی" title="پرسشنامه سنجش رضایت از رشته تحصیلی" />

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه سنجش رضایت از رشته تحصیلی


مشخصات « پرسشنامه سنجش رضایت از رشته تحصیلی »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 18 سوالی

نوع فایل: word

1- آیا تا به حال در مورد انصراف از تحصیل فکر کرده اید؟ 2- تا چه اندازه تشویق اطرافیان (والدین ، اقوام ،دوستان و....) در انتخاب رشته شما تأثیر گذار بوده است؟ 3- در صورت شرکت مجدد در کنکور تمایلی به انتخاب این رشته را دارید؟ 4- آیا بعد از ورود به دانشگاه علاقمندی شما به این رشته تحصیلی افزایش یافته است؟

پرسشنامه-سنجش-رضایت-از-رشته-تحصیلی.aspx">پرسشنامه سنجش رضایت از رشته تحصیلیسنجش رضایت از رشته تحصیلی

انجمن تخصصی وب هاستینگ   هاست ایران     وب هاستینگ   افزایش ممبر کانال تلگرام
 • kian kiani